Informace o Vaší lektorce

O mně

Jmenuji se Julie Pokorná. Angličtinu miluji a věnuji se jí už od svého dětství. Po maturitě jsem cestovala a studovala ve Velké Británii a v USA. Tam jsme se rozhodla, že se chci angličtině věnovat profesionálně a vystudovala jsem obor Lektorství angličtiny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 se věnuji výuce anglického jazyka na různých úrovních, překladům, a tlumočení.

Nabízím Vám dlouholeté zkušenosti s výukou různých věkových skupin a stupňů pokročilosti. Během své kariéry jsme učila některé známé osobnosti jako byli např. Ing. Stanislav Juránek či Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

  •  klasické kurzy s učebnicí úrovní Začátečníci až Velmi pokročilí ( Elementary až Upper-Intermediate ) 
  • speciálně zaměřené krátké kurzy bez učebnice (podle profese, před cestou, telefonování/psaní emailů, příprava na schůzku,..)
  • přípravy ke zkouškám (maturita, VŠ zkoušky, jazykové zkoušky) 
  • obchodní angličtinu - Business English 

Spolupracuji také s několika jazykovými školami z Brna a z Prahy. V jazykové škole Aschool Brno jsem se vypracovala na pomocnou metodičku. Mým úkolem bylo pomáhat začínajícím lektorům s přípravou výuky, procházet s nimi Lesson plan a korigovat případné nedostatky, navrhovat ucelenější postup a dávat zpětnou vazbu po náslechových hodinách. Sama jsem při tom byla pod dohledem hlavní metodičky.

Moji učebnu najdete v Tišnově na Radniční ulici. Vyučuji angličtinu také ve firmách či u studentů doma v Tišnově, Kuřimi, Drásově, Černé Hoře a v jejich okolí, část lekcí učím i v Brně.  

Jak učím

Osobně při hodinách kladu důraz na aktivitu studentů, snažím se inspirovat k tomu, aby se jazyku věnovali i mimo výuku, a jako základ doporučuji poslechové aktivity - rádio, zjednodušenou četbu s CD, rozhlasové hry apod. Podle mých zkušeností je poslech a porozumění mluvenému slovu pro studenty tím nejnáročnějším, s čím se při výuce, a zejména pak v cizí zemi, setkají. Dalším nezbytným prvkem v mých hodinách je zábava, odlehčený tón, experimentování s jazykem, navozování reálných situací, a otevřenost.

Ve svých hodinách studenty vedu k tomu, aby jazyk používali neustále, i mezi sebou a hodinu vedu z 98% v angličtině. V kurzech začátečníků je čeština občas přítomna, ale pouze tehdy, kdy vysvětlení a příklady není možné podat dostatečně názorně.

Pokud se týká speciálního zaměření, orientuji se velmi dobře ve sklářském průmyslu, vystudovala jsem sklářskou školu a několikrát překládala na Mezinárodním sklářském sympoziu, pomáhala jsem překládat webové prezentace sklářským výtvarníkům apod. Další odvětví, ve kterých se pohybuji jsou textil, zemědělská a potravinářská výroba a bankovnictví. Spolupracovala jsem mimo jiné i s UniCredit Bank, HSBC, Státním zemědělským investičním fondem, Železárnami Štěpánov, sklárnou Crystalex a mnoha dalšími.

Photo credentials Jon d´Alessio
Photo credentials Jon d´Alessio

About me

My name is Julie Pokorná and I have been in love with the English language since I was a child. After my secondary school, I travelled and studied in the UK and in the USA. I decided that I want to pursue a professional career in teaching English. I studied Teaching English at the Faculty of Education of the Masaryk University in Brno.

Since 2004 I have been teaching, translating, and interpreting at levels from Beginners to Upper-Intermediate. I have taught all ages, from pre-schoolers to professionals at high positions.

I offer individual and group lessons in my office in the centre of Tišnov. I also teach at companies or private homes in the Tišnov, Kuřim, Drásov area. 

I have experience with teaching General English, Business English, exam preparation, and in-company courses for professionals of various fields (mostly technical - glass, ceramics, textile, metal and manufacturing industries, banking, agriculture, food production and similar).

CV

od 8/2017 - výuka ve vlastní učebně v Tišnově

od 2011 - výuka angličtiny (firemní kurzy, individuální hodiny, skupiny, doučování ), překladatelské a tlumočnické služby + spolupráce s několika jazykovými školami ( tTime Praha, Tutor/Caledonian Brno, Savia Brno aj.)

2008 - 2010 ASCHOOL Brno                           pozice: lektorka AJ, pomocná metodička, hodnotící ústní části zkoušek English Cup a City and Guilds

2008 - 2009 spoluzakladatelka a lektorka zážitkových kurzů angličtiny, sdružení E3C Brno

2007 - 2008 ALKA Language Specialists Praha pozice: lektorka AJ

2006 - 2009 bakalářské studium oboru Lektorství angličtiny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

2004 - 2006 výuka AJ a VV na  1. i 2. stupni ZŠ Dolní Podluží

2002 - 2003 pracovní pobyt, Kalifornie, USA

2001 - oficiální překladatelka, Mezinárodní sklářské sympozium IGS, Nový Bor 

2000 - Certificate in Advanced English, grade A

2000 - First Certificate in English, grade A

1999 - 2001  pracovní pobyt + studium na Kingsley School of English, Londýn, Velká Británie